haymana borsası logo yeni

Executive Board

Yönetim Kurulu Ba?kan? Servet Özer

SERVET ÖZER

The Chairman of Executive Board

Sinan Y?ld?z Yönetim Kurulu Ba?kan Yard?mc?s?

SiNAN YILDIZ

Vice Chairman of Executive Board

Ferit Namalan Yönetim Kurulu Üyesi

FERiT NAMALAN

Executive Board Member

Mustafa Özer Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA ÖZER

Executive Board Member

Özkan Öztürk Yönetim Kurulu Üyesi

ÖZKAN ÖZTÜRK

Executive Board Member