haymana borsası logo yeni

HAYMANANIN KÜKÜRTLÜ SUYU İLE GELEN SAĞLIK

HAYMANANIN KÜKÜRTLÜ SUYU İLE GELEN SAĞLIK

 İlçede katma değer yaratacak yerel ürünlere değer kazandırılması amacıyla hazırlanan projede ilçedeki kükürtlü su kaynaklarının değerlendirilerek doğal sabun üretimi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İlçedeki kadınların kükürtlü sabun üretiminde ön planda yer alarak kurulacak kooperatif aracılığıyla satış yapılması, e-ticaret ile ülke geneline satılması, kükürtlü sabunun ve Haymananın marka değerinin artırılması, kadın istihdamının artırılması ve eğitim ile üretime ilişkin doğacak makine ihtiyacının giderilmesi amaçlanmaktadır. Proje ile yöresel ürünlerin katma değerinin artırılması amacına yönelik yapılacak yatırımlar neticesinde Haymananın yerel ürünleri ile 2014-2023 Bölge planında belirtildiği üzere en çok göç veren 2. ilçe statüsünden 5. ilçe statüsüne yükselmesi hedeflenmektedir. Kooperatife üye olacak 15 kadın: Kooperatife üye olacak 15 kadın üretim ve satış aşamalarında doğrudan görev alacaktır. Hem üretim sürecinde hem de üretilen kükürtlü sabunların satış sürecinde kadınlar aktif rol alarak kendi gelir düzeylerini artıracaktır. Buna ek olarak kooperatifin kurumsal ve mali idaresi bu kadınların sorumluluğunda olacaktır. Kooperatifte istihdam edilecek 5 kadın: Kooperatif bünyesinde Haymanada yaşayan 5 kadın istihdam edilecektir. Bu kadınlar kükürtlü sabun üretimi ve sabunların pazarlanması görevlerinde aktif görev alacaktır. Bölgedeki kadın istihdamının artırılması hedefine katkı sağlayacak istihdam çalışmasıyla birlikte kadınların gelir düzeyinin artması sağlanacaktır. Düşük kadın istihdam oranıyla ön plana çıkan Haymanada bu sorunun azaltılmasına katkı sağlanacaktır.