haymana borsası logo yeni

Документи за регистрация(Юридическ)

  1)  Оригинал или копие на Търговски вестник, съдържащ обявата за учреждение или свидетелство за учреждение на пучреждението.

             2)  Циркуляр-образец на подписи на представителите.

             3) Заверен образец на лична карта  с фотография.

             4) Актулни снимки на представителя – 3 броя.

             5) Адресна регистрация на представителя.

             6) Нотериално заверен Учредителен Акт на юридическото лице – ако публикацията в Търговски вестник отсъствува.

             7) Други законно необходими документи, или документи, които ще изисква борсата или обединението.