haymana borsası logo yeni

Мисия

В съответствие със Закон № 5174 за Турски обединени палати и борси, за местни борси и палати,

Мисията на борсата се състои в:

·         Посрещане по най-ефективен начин потребностите на членовете

·         Внасяне на принос в развитието на търговията и пазарното ценообразуване чрез стоката, която реализираме.

·         Сформиране на отношение на доверие в комерческата дейност между членовете на организацията.

·         Най-пълноценно предаване на информация и предоставяне на услуги на членовете.

·         Внасяне на принос в развитието както на регионално така и на национално  ниво.