haymana borsası logo yeni

Как мога да стана член

Всяко физическо или юридическо лице, техни предсавителства, филиали, фабрики, сккладове, пунктове и пр.,  желаещи да се регистрират като членове, подават заявление в борсите по местоживеене. Заявлението-образец се получава в съотетната борса и след като се попълни и подпише от физическото лице, или официално упълномощено от него лице; за юридическото лице – управителния орган или упълномощени предсавители, се предава заедно със другите необходими документи в борсата.