haymana borsası logo yeni

Документи за регистрация (физическо лице)

  1) Оригинал или заверено копие на Турски Търговски вестник или Турски търговски вестник на занаятчиите, или сертификат за дейност, в които са отразена видовете стоки котиране за търговия в  борсата. 

             2) заверен образец  на свидетелство за самоличност (лична карта) със фотография

             3) Заверен от нотариус циркуляр за подписи.

             4) Свидетелство за адресна регистрация.

             5) Актуална снимка – 3 броя.

             6) Данъчна таблица или свидетелство

             7) Други документи, изисквани по законодателство или  от Обединението, Борсата