haymana borsası logo yeni

Политика по качеството

 

Политика по качеството                 

 Документ: B?K POL 01

                                                                                                          Дата на публикация: 01/02/2013

                                                                                                                      Ревизия, дата: 00

                                                                           Ревизия, №    : 00

                                                                                                                      Страница 1/1

 

 -  В рамките на дейността установена със съответните юридически документи и която водим като борса и ориентирайки се на удовлетворение на членовете си, да достигнем съвременните стандарти в тази област.

 -  Да    отговаряме на потребностите на членовете ни в областта на покупко-продажбата и пазарните очаквания.

-  Непрекъснато подобряване на работните условияи принципи, както за членовете ни така и за служителите.

-  главната цел на борсата ни се изразява в предоставяме на пълноценни услуги, като съблюдава принципите на обективност и доверие

 

Политиката по управление на качеството на Търговска борса Хаймана е насочена към реализиране на предлаганите услуги с ориентация на удовлетвореност на клиента като се проява нужната неутралност и влиятелност в дейността на борсата без да се игнорира качеството. 

Главната ни цел  е чрез актуализиране на задачите си постоянно да усъвършенствуваме системата за управление на качеството в организацията.