haymana borsası logo yeni

Кратка история

Създадената под ръководството на Зияеттин Хакбилир през 1987 година Търговска борса разполага с 71.000 м2 площ. На териториятя на борсата се намират 102 склада, 25 хамбара, фабрика за силаж, силоси с вместимост 10.000 тона. Общият обем като възможност за приемане и съхранение на зърнопродукция е 35.000 тона. Борсата разполага още с 50-тонен кантар,  автоматично отбиране на проби, лаборатория с най- съвременно оборудване. В сградата на борсата се намира и зала за провеждане на търгове.

През 2012 година борсата ни реализира 150.000 тона зърнопродукция. През тръжната зала се е осъществила покупко-продажбата на 108.000 тона зърно за обща стойност 68.686.653,54 ТЛ.

Към настоящия момент в борсата членуват 50 производтели и търговци.

Град Хаймана е районен център и е разположен на 75 километра от Анкара и на 200 км от гр. Коня. Надморската височина на района е между 850-1.400 м. Районът е със стопански  приоритет земеделие и разполага с 2800 км2  от които обработваемата площ съставлява 1.800.000 дка.