TARIMSAL ÜR. ANALİZ LAB. VE TEKN. GELİŞTİRİLMESİ

TARIMSAL ÜRÜN ANALİZ LABORATUVARININ ETKİNLİĞİNİN VE TEKNOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 

Ticaret Borsası Laboratuvarımızın analiz teknolojisini ve kapasitesini geliştirerek hasat sezonunda yaşanan yığılmayı engellemek, iş gücünü, teknolojiyi ve zamanı daha efektif kullanabilmek Düşük kapasite ve eski teknoloji kaynaklı cihazların sebep olduğu analiz gecikmesinden dolayı çiftçilerimizin başka bölgelere götürdüğü yıllık 100 bin ton civarında tarımsal ürünün borsamızda işlem görmesini sağlamak Borsamızda analizleri yapılamadığı için fiyat verilemeyen bu yüzden çiftçilerimizin ekimine soğuk baktıkları ayçiçeği, aspir, mısır, gibi ürünlerin analizlerini yapmak, getirisi daha yüksek olan bu ürünlerin ekimini teşvik etmek, alım garantili ürün sözleşmeleri yapmak İlçemizde ilk defa tarımsal ürünlerde yağ, kül, selüloz, nişasta gibi detaylı analizleri gerçekleştirmek Haymana ilçesinde ilk defa Çiğ süt analizi yapmak,çiğ sütün borsamızda işlem görmesini sağlayarak üretici ve sanayici arasında köprü oluşturmak Haymana ilçesindeki tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve etkin hale gelmesi ile borsamız vasıtasıyla yeni iş alanları ve istihdam olanakları yaratılarak ilçemizde fırsat eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma yaratılmasını sağlamak Haymana basta olmak üzere yakın bölgemizin tarımsal üretim, işleme ve depolama potansiyelini harekete geçirerek bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak ve kırsal ekonominin çeşitlendirilmesini sağlamaktır.

PROJEMİZ İLE 

Borsamızın analiz amaçlı laboratuvar teknolojisi yenilenerek alt yapısı geliştirilerek, Haymana da ilk defa tarımsal ürünlerde yağ, selüloz, enerji ve kül analizleri yapılacaktır. Tarımsal ürün analiz kapasitesi %20 civarında artırıldı Haymana ilçesinde ilk defa çiğ süt analizi detaylı olarak yapılarak, gıda güvenliği artırılarak, ürün analiz süreleri %80 civarında kısaltılarak zaman ve iş gücü verimli kullanılmaya başlanılacak.Daha önce ürünlerin analiz değerleri bilinemediği için fiyat verilemeyen ve bu yüzden çiftçilerimizin ekimine soğuk baktıkları ancak getirisi yüksek olan çerezlik ve yağlık ayçiçeği, kolza, aspir, susam gibi ürünlerin analizleri yapıldı, ürünlerin tavan ve taban fiyatı belirlendi bu ürünlerin çiftçilerimiz tarafından ekimi teşvik edilecektir. İlçemiz çiftçilerine il ve ilçe tarım müdürlüğü ile yapılan işbirliği neticesinde sertifikalı tohum, damla sulama, ilaçlama, ekim mevzuatları gibi konularda seminer verilecektir. Haymana ilçesindeki tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve etkin hale gelmesi ile yeni iş alanları ve istihdam olanakları yaratılarak fırsat eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma yaratılmasına katkı sağlanacak, Ürünlerin katma değerlerinin artmasına katkıda bulunacaktır. Haymana ilçesinde orta ve uzun vadede sosyoekonomik ve sosyokültürel gelişmeye katkı sağlanmış olup ,yüksek rekabet gücüne erişimde hizmet kalitesi kalıcı biçimde artırılacaktır.