KIRSAL KALKINMADA YULAF DEĞER VE ÖNEMİ

Haymana ilçesi kırsalında yulaf tarımı ile uğraşan en az 500 kişilik bir çiftçi grubuna yönelik haftada 3 günden 2.5 ay içerisinde 30 adet, yulaf yetiştiriciliğinde ekimden hasada kadar olan süreçte karşılaşılan problemler, yaşanılan sıkıntılar ve olası çözümlerin, yulafın besicilikteki önemi, üretimde verimi ve miktarı artırmanın uzman eşliğinde anlatılacağı Kırsal Kalkınmada Yulafın Değeri ve Önemi isimli bir eğitim vermeyi planlamaktayız. Eğitim Projemizin desteklenmeye değer bulunması halinde eğitim, sözleşme imzalandıktan sonra en geç 15 gün içerisinde Borsamızın uygun gördüğü bir eğitim ortamında düzenlenecektir. Eğitime katılamayan çiftçi grupları için ise yulaf ekiminin yoğunluk kazandığı köylere ziyaretler yapılarak hazırlanan eğitim ve bilgilendirme kitapçığı verilecektir. Projemizin uygulama aşamasında aşağıdaki işlemler yürütülecektir. Katılımcıların belirlenmesi her toplantının 15-25 kişi arasında olması planlanmaktadır Eğitimin verileceği yerin hazırlanması Eğitimci ile birlikte eğitim programına son şeklinin verilmesi Eğitimin verilmesi Katılım tutanaklarının düzenlenmesi Toplantıya katılım sağlayamayan çiftçilerimize 500 adet yulaf tarımının nasıl yapılacağının anlatılacağı bilgilendirme kitapçığının dağıtılması Projenin sonunda Ankara Kalkınma Ajansına sunulmak üzere bir nihai rapor hazırlanacaktır. Projenin yaygınlaştırılması ve çarpan etkisinin artırılması için de Borsamız tarafından hazırlanan rapor ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılarak iyi örneklerin uygulanması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

PROJEMİZ İLE

- Katılımcılar alacakları eğitim ile tarlalarında modern üretim tekniklerini uygulama imkanı bulacaklardır.

- Çiftçiler daha kaliteli ve daha çok yulaf yetiştirebileceğinden mali artış sağlanacaktır

- Daha önceleri bilinçsizce yapıldığı için üretim maliyetlerinde en yüksek kalemler olan gübre ve ilaç kullanımının yeterli orana düşürülmesi sağlanarak çiftçilerin maliyetleri düşürülecektir

- Yulaf yetiştiriciliğinde iyi örneklerin paylaşılması sağlanacaktır.

- Yaygınlaştırma çalışmaları ile ilçemizde yulaf yetiştiriciliği yapan tüm çiftçilerimizde bu konuda farkındalık oluşturulacaktır.

- Eğitime katılan çiftçilerimizi yapacakları bilinçli tarım uygulamaları diğer çiftçilerimizin de üretim anlayışını değiştirerek geliştirecek ve ilçemizde yem hammaddeleri üretiminde ve kalitesinde artış olacaktır.

- Gübre ve ilaç kullanımının azaltılması ile ekolojik dengenin korunması sağlanacaktır

- Suyun doğru kullanımı ile doğal kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması sağlanacaktır

- Yulaf ve diğer yem hammaddeleri çeşitlerinin yetiştiriciliğini yapan çiftçilerimizin borsa, oda, birlik gibi kuruluşlarla birlikte hareket etme kabiliyeti artırılmış olacaktır.