KIRSAL KALKINMADA NOHUTUN DEĞERİ VE ÖNEMİ

İLÇEMİZDE NOHUT YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PROJESİ 

Haymana ilçesinde nohut ürününde ilk defa ekiminden hasadına kadar olan süreçte yaşanılan problemlerle ilgili 12 adet eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapılarak, eğitim toplantılarına genç çiftçilerimizin katılım göstermesi sağlanacaktır. Haymana ilçesinin 78 köyüne eğitim ve bilgilendirme kitapçığı borsamız vasıtasıyla dağıtılmıştır. Haymana ilçesinde nohut üretiminde yıllık %25-30 arasında artış sağlanarak, bakliyat çeşitleri üretiminde yıllık %20 artış sağlanacaktır. Atıl duran tarımsal arazilerde başta nohut olmak üzere fasulye ve yeşil mercimek üretilmesi teşvik edilecektir. Ülkemizde birçok bölgede uygulanan tek taraflı tahıl yetiştiriciliğinden kurtularak, bölge şartlarına uygun nohut çeşitlerinin ekim nöbetine sokulması teşvik edilerek ilçemizde münavebeli tarım modelinin yaygınlaşması ve gelişmesi sağlanacaktır.

Haymana ilçesinde çiftçilikle özellikle de nohut tarımı ile uğraşan en az 200 kişilik bir çiftçi grubuna yönelik haftada 3 günden 1 ay içerisinde 12 sefer, nohut yetiştiriciliğinde ekimden hasada kadar olan süreçte karşılaşılan problemler, yaşanılan sıkıntılar ve olası çözümlerin, üretimde verimi ve kaliteyi artırmanın uzman eşliğinde anlatıldığı"İlçemizde nohut yetiştiriciliğinde karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri" isimli bir eğitim verilmiştir. Eğitim Projemizin desteklenmeye değer bulunması halinde eğitim, sözleşme imzalandıktan sonra bir ay içerisinde Haymana Ticaret Borsası'nın uygun gördüğü bir eğitim ortamında verilmiştir. Eğitime katılamayan çiftçi grupları için ise nohut ekiminin yoğunluk kazandığı köylere ziyaretler yapılarak hazırlanan eğitim ve bilgilendirme kitapçığı dağıtılmıştır.

 PROJEMİZ İLE

- Katılımcılar alacakları eğitim ile tarlalarında modern üretim tekniklerini uygulama imkanı bulacaktır

- Çiftçiler daha kaliteli ve daha çok nohut yetiştirebileceğinden mali artış sağlanacaktır

- Daha önceleri bilinçsizce yapıldığı için üretim maliyetlerinde en yüksek kalemler olan gübre ve ilaç kullanımının yeterli orana düşürülmesi sağlanarak çiftçilerin maliyetleri düşürülecektir

- Nohut yetiştiriciliğinde iyi örneklerin paylaşılması sağlanacaktır.

- Yaygınlaştırma çalışmaları ile ilçemizde nohut yetiştiriciliği yapan tüm çiftçilerimizde bu konuda farkındalık oluşturulacaktır.

- Eğitime katılan çiftçilerimizi yapacakları bilinçli tarım uygulamaları diğer çiftçilerimizin de üretim anlayışını değiştirerek geliştirecek ve ilçemizde bakliyat üretiminde ve kalitesinde artış olacaktır.

- Gübre ve ilaç kullanımının azaltılması ile ekolojik dengenin korunması sağlanacaktır

- Suyun doğru kullanımı ile doğal kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması sağlanacaktır

- Nohut ve diğer bakliyat çeşitlerinin yetiştiriciliğini yapan çiftçilerimizin borsa, oda, birlik gibi kuruluşlarla birlikte hareket etme kabiliyeti artırılmış olacaktır.