HAYMANANIN KÜKÜRTLÜ SUYU İLE GELEN SAĞLIK

HAYMANANIN KÜKÜRTLÜ SUYU İLE GELEN SAĞLIK

 İlçede katma değer yaratacak yerel ürünlere değer kazandırılması amacıyla hazırlanan projede ilçedeki kükürtlü su kaynaklarının değerlendirilerek doğal sabun üretimi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İlçedeki kadınların kükürtlü sabun üretiminde ön planda yer alarak kurulacak kooperatif aracılığıyla satış yapılması, e-ticaret ile ülke geneline satılması, kükürtlü sabunun ve Haymananın marka değerinin artırılması, kadın istihdamının artırılması ve eğitim ile üretime ilişkin doğacak makine ihtiyacının giderilmesi amaçlanmaktadır. Proje ile yöresel ürünlerin katma değerinin artırılması amacına yönelik yapılacak yatırımlar neticesinde Haymananın yerel ürünleri ile 2014-2023 Bölge planında belirtildiği üzere en çok göç veren 2. ilçe statüsünden 5. ilçe statüsüne yükselmesi hedeflenmektedir. Kooperatife üye olacak 15 kadın: Kooperatife üye olacak 15 kadın üretim ve satış aşamalarında doğrudan görev alacaktır. Hem üretim sürecinde hem de üretilen kükürtlü sabunların satış sürecinde kadınlar aktif rol alarak kendi gelir düzeylerini artıracaktır. Buna ek olarak kooperatifin kurumsal ve mali idaresi bu kadınların sorumluluğunda olacaktır. Kooperatifte istihdam edilecek 5 kadın: Kooperatif bünyesinde Haymanada yaşayan 5 kadın istihdam edilecektir. Bu kadınlar kükürtlü sabun üretimi ve sabunların pazarlanması görevlerinde aktif görev alacaktır. Bölgedeki kadın istihdamının artırılması hedefine katkı sağlayacak istihdam çalışmasıyla birlikte kadınların gelir düzeyinin artması sağlanacaktır. Düşük kadın istihdam oranıyla ön plana çıkan Haymanada bu sorunun azaltılmasına katkı sağlanacaktır.

PROJEMİZ İLE ; 

1. Haymanada yaşayan kadınların gelir seviyesi yükseldi: Projede kurulacak kükürtlü sabun üretim atölyesinde Haymanada yaşayan 5 kadın istihdam edilecektir. Aynı zamanda kooperatife üye kadınlar satış çalışmalarında aktif olarak yer alacaktır. Böylelikle Haymanada yaşayan kadınların gelir seviyesinin yükselmesi beklenmektedir.

2. Haymanadaki kadınlar kurulan kooperatif aracılığıyla örgütlenme, iş birliği ve işgücüne katılım noktasında bilinçlendi: Proje ile örgütlenmenin ve kooperatif aracılığıyla satış yapmanın avantajlarını görecek Haymanalı kadınların kooperatifi üye olma noktasında istekli davranmaları ve 2019 itibariyle kooperatifin üye sayısının 15 olması beklenmektedir.

3. Pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi ile kooperatifin geliri yükseldi: E-Ticaret siteleri üzerinden pazarlama çalışmaları yürütülerek toptan ve perakende satış yapılacaktır. İnternet üzerinden yapılacak satışlarla 2019da en az 30.000,00 Lira gelir elde edilmesi beklenmektedir.

4. Satışa sunulacak kükürtlü sabunun marka adı belirlenerek coğrafi işaret başvurusu yapıldı: Üretilecek kükürtlü sabunun yöresel bir marka olabilmesi için coğrafi işaretleme yapılması planlanmaktadır. Ayrıca kükürtlü sabun için yerel halk arasında bir marka adı yarışması yapılacaktır.

5. Satış yapılacak pazarlar belirlenerek etkin satış stratejileri geliştirildi: Satış yapılacak pazarların ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi amacıyla araştırma çalışması yürütülecektir. Bunun sonucunda Haymana dışındaki en az 3 bölgeye kükürtlü sabun satışı yapılması beklenmektedir.

6. Haymanadaki yerel aktörler arasında kükürtlü sudan elde edilen sabunun tanıtımına dair yeni iş birlikleri yapıldı: Haymana TB 2020 yılına kadar bölgede kükürtlü sabunun tanıtımına yönelik en az 3 yeni faaliyet gerçekleştirdi.