ÇİFTÇİDEN SANAYİCİYE ASPİR İLE GELECEĞE

Proje Süresi

9 ay

Projenin Amaçları

Genel Amaçlar: Proje’nin genel amacı, Haymana’nın diğer bölgeler ile gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlamaktır.

Özel Amaçlar: Proje fırsat eşitliği sağlayarak, üretimde çeşit ve verimliliğin arttırılmasıyla Haymana’daki yaşam kalitesinin arttırılması, bölge içi eşitsizliğin giderilmesi ve Bölge’nin rekabet gücünün arttırılmasını amaçlamaktadır.

Hedef Grup(lar) / Müşteri (ler)

Haymana Ticaret Borsası

Çiftçiler: 50 kişi

Nihai Yararlanıcı(lar)

Çiftçiler: 10.000 kişi

Sanayiciler: 50 firma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Beklenen Sonuç(lar)

1. Proje Ekibi: 2 kişi

2. Saha Araştırması: 1 adet

3. Çiftçi Eğitimi: 5 adet

4. Deneme Üretimi: 1 defa

5. Makine-Ekipman: xxx adet

6. Laboratuar Akreditasyonu için Eğitim: 8 gün

7. Borsa Akreditasyonu için Eğitim: 10 gün

8. Rapor: 9 adet

9. Farkındalık ve Tanıtım: 9 tip

10. İzleme ve Değerlendirme: 7 adet rapor

Temel Faaliyet(ler)

1. İnsan Kaynağı

2. Üreticilerin Tespiti

3. Bilgi Seviyesi

4. Uygulama

5. Kapasite Artışı

6. Laboratuar Akreditasyonu

7. Borsa Akreditasyonu

8. Bağımsız Proje Denetimi

9. Görünürlük

10. Raporlama